cattery Ravottersgaarde Abessijnen sinds 1975

E-MAIL sturen

Catteryvignet-geel1

<-- terug

 

verder -->

Besmettelijke zaken

Besmettelijke ziekten zijn niet rasgebonden en komen ook niet alleen onder raskatten voor. Er zijn onderzoeken dat onder de vrij buiten lopende (overwegend huis-)katten twee keer zoveel dieren overlijden aan besmettelijke ziekten dan dat onder de binnenhuis gehouden dieren het geval is!

FIP is een besmettelijke vorm van buikvliesontsteking. Het wordt veroorzaakt door mutaties in een bij alle (ras)katten voorkomend instabiel Corona virus. FIP ontstaat wanneer er veel gemuteerd virus aanwezig is en het dier daarbij tevens een weerstandsdip heeft, vaak door stress veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door een trauma. De verschijnselen zijn zeer uiteenlopend, maar het eindigt in de meeste gevallen met buikvliesontsteking, waarbij er dradentrekkend vocht in de buikholte ontstaat.
Er is helaas geen goede test voor, alleen kan men (wanneer een dier verdacht is) met een gerichte combinatietest van het bloed de waarschijnlijke aanwezigheid van FIP vaststellen. Voor gebruik bij het fokken is er op dit moment (nog) geen zinvolle test, alhoewel er wel veel onderzoek naar wordt gedaan.

FELV ofwel kattenleucose is een auto-immuunziekte en wordt soms bij een kat aangetroffen. De verschijnselen zijn, net als bij FIP, heel uiteenlopend maar de oorzaak is anders. FELV is een stabiel virus waarvoor een goede test bestaat.
Bij het fokken met raskatten is deze test (vrijwel altijd in combinatie met de FIV test als SNAPP-test) noodzakelijk.

FIV is de kattentegenhanger van HIV, net als FELV ook een auto-imuunziekte en gaat eveneens met wisselende ziektebeelden gepaard. Ook voor FIV is een goede test beschikbaar.
Bij het fokken met raskatten is deze test (vrijwel altijd in combinatie met de FELV test als SNAPP-test) noodzakelijk.

Kattenziekte is goed te voorkomen door tijdig te enten. Bij een dekking zal een katereigenaar vaak de enting controleren om problemen te voorkomen.

Niesziekte is ongeveer wat griep voor mensen is. Er bestaan entingen tegen die door de goede fokkers ook gegeven worden vůůr een kitten de deur uit gaat. Bij alle fokverenigingen is dat trouwens ook verplicht! Onze voorkeur gaat uit naar 'dood-virus entingen' (als alternatief voor entingen met verzwakt levend virus), maar die zijn helaas niet meer verkrijgbaar. We hebben de ervaring dat nog niet ingeŽnte kittens bij contact met recent met verzwakt levend virus ingeŽnte katten, nog wel eens een entreactie kunnen krijen. Met de dood-virus entingen was dat probleem er niet. Dood-virus entingen zijn (zeer waarschijnlijk om commerciŽle redenen) niet meer verkrijgbaar.