cattery Ravottersgaarde Abessijnen sinds 1975

E-MAIL sturen

Catteryvignet-geel1

<-- terug

 

verder -->

Iets over de gezondheid van Abessijnen

Wat de gezondheid betreft zijn er geen redenen om het ras te mijden. Er zijn heel wat Aby's die een hoge leeftijd tot meer dan twintig jaar (over de 100 jaar voor een mens!) bereikt hebben. Ongeveer 14 jaar tot een jaar of 17 is echter een mooie leeftijd voor de meeste (ras)katten en een groot aantal van deze dieren haalt dat ook.
Aby-eigenaren zijn vaak zeer alert -soms zelfs overbezorgd- ten aanzien van hun druktemakers! Ook zijn zij vaak vrij open over het reilen en zeilen, wat, alles tezamen genomen, mogelijk een wat vertekend beeld oplevert. Veel problemen komen er echter niet voor binnen ons ras, het aantal dieren dat met een erfelijke aandoening wordt geboren is gelukkig laag.

Natuurlijk zijn er ook onder de Abessijnen wel wat zaken bekend, het zou raar zijn als dat niet zo was.
Sinds de herintrede in ons land -in de jaren ‘50 van de vorige eeuw- zijn er enkele dieren overleden aan Amyloïdose en zijn er enkele Abessijnen gevonden die PRA bleken te hebben en blind werden. Een erfelijk probleem PKdef (veroorzaakt uiteindelijk bloedarmoede) speelt sinds ca 2001.
Ten aanzien van het aantal gezonde Abessijnen is het aantal dieren met een aandoening gelukkig behoorlijk laag. Voor een aantal zaken is er een test en de meeste Nederlandse fokkers doen die testen ook alvorens met hun dier te fokken.

Op de onderliggende pagina's vindt u van de belangrijkste zaken een korte beschrijving.

<-- terug

 

verder -->

Beauty’s Edlena van de Ravottersgaarde

2018-06-09 Edlena IMG_6860 K

roepnaam

“Edlena”

geboortedatum

28 november 2017

stamboek en nummer

NRKV 2018-onb

kleur

blauw

fokker

Cor&Ria Konink

Eind november 2017 was er geen voldoende lijnvreemde poes te vinden die ons qua afestamming beviel of werd er in de wèl aantrekkelijke nestjes geen poesje geboren.
We besloten daarom het roer om te gooien en met twee of drie halfzusjes door te gaan. Dat werden dus eerst Elany en Tusca en toen er in Beauty’s nestje een mooi blauw poesje zat, tenslotte ook Edlena. De drie dames hebben inmiddel, samen met de nog aanwezige twee heertjes, de grootste lol en maken het hele huis onveilig met hun dolle en dwae streken!
De twee katertjes blijven niet, één wordt geruild voor een bij ons drietal passende jonge kater die naast Rappy de afdeling Heren komt versterken. De tweede kater verhuist over enkele weken naar een woning met eigen personeel.

2018-05-01 Edlena 01 K2018-05-01 Edlena 02 K2018-05-01 Edlena 03 K

 

 

PK-def

PRA-rdac

PRA spt

blgr B

PL

-

-

-

-

-