cattery Ravottersgaarde Abessijnen sinds 1975

E-MAIL sturen

Catteryvignet-geel1

<-- terug

 

verder -->

Iets over de gezondheid van Abessijnen

Wat de gezondheid betreft zijn er geen redenen om het ras te mijden. Er zijn heel wat Aby's die een hoge leeftijd, soms wel ouder dan dan twintig jaar (over de 100 jaar voor een mens!) bereikt hebben. Ongeveer 14 jaar tot een jaar of 17 is echter een mooie leeftijd voor de meeste (ras)katten en een groot aantal van deze dieren haalt dat ook.
Aby-eigenaren zijn vaak zeer alert -soms zelfs overbezorgd- ten aanzien van hun druktemakers! Ook zijn zij vaak vrij open over het reilen en zeilen, wat, alles tezamen genomen, mogelijk een wat vertekend beeld oplevert. Veel problemen komen er echter niet voor binnen ons ras, het aantal dieren dat met een erfelijke aandoening wordt geboren is gelukkig laag.

Natuurlijk zijn er ook onder de Abessijnen wel wat zaken bekend, het zou raar zijn als dat niet zo was.
Sinds de herintrede in ons land -in de jaren ‘50 van de vorige eeuw- zijn er enkele dieren overleden aan Amylo´dose en zijn er enkele Abessijnen gevonden die PRA bleken te hebben en blind werden. Een erfelijk probleem PKdef (veroorzaakt uiteindelijk bloedarmoede) is bekend sinds ca 2001.
Ten aanzien van het aantal gezonde Abessijnen is het aantal dieren met een aandoening gelukkig behoorlijk laag. Voor een aantal zaken is er een test en de meeste Nederlandse fokkers doen die testen ook alvorens met hun dier te fokken.

Op de onderliggende pagina's vindt u van de belangrijkste zaken een korte beschrijving.